İletişim

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği


Konur Sok. No:38/11 Kızılay - ANKARA
Tel:+90 312 417 31 25
Faks:+90 312 417 31 26
Web: www.turkhipertansiyon.org


Kongre ve Organizasyon

İcadiye Caddesi no: 3, Kuzguncuk, 34674 İstanbul – Türkiye
Tel: +90 216 310 11 00
Faks: +90 216 310 06 00
Web:
www.genx.com.tr
E-mail:
hipertansiyon@genx.com.tr