Untitled Document

Kongre Konu Başlıkları

  1. Yeni hipertansiyon çalışmaları ne diyor?
  2. RAS Blokörleri  ne zaman verilmeli?  Ne zaman verilmemeli?
  3. Hemodiyalizde vasküler giriş yolunda sorunlar ve çözümler
  4. Hipertansiyon direncini nasıl kıracağız?
  5. Tuz-HT- Ölüm ilişkisinde; Bütün tuzlar aynı mıdır?
  6. Kan Basıncı yeterince ölçülüyor mu? Ölçümü nasıl yapılıyor?
  7. Diyabet-HT- Böbrek üçlüsünü ilgilendiren yenilik!
  8. Böbrek –Kalp – Eklem arasındaki kristal:  Ürik Asit
  9. KBH ve HT da Egzersiz Nasıl Olmalı?