Untitled Document

Bilimsel Program

10 Mayıs 2017, Çarşamba
16:00 - 17:00 SALON A
  AÇILIŞ
  Türkiye' de Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarının Bugünü ve Geleceği
  Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Şükrü Ulusoy
Konuşmacı: Dr. Yunus Erdem
11 Mayıs 2017, Perşembe
09:00 - 09:45 SALON A  
09:00 - 09:45 KONFERANS  
Hipertansiyon Çalışmaları ve Hipertansiyon Kılavuzları - 2017  
Oturum Başkanları: Dr. Turgay Arınsoy, Dr. Bülent Altun  
09:00 - 09:30 Dr. Tevfik Ecder
 
09:30 - 09:45 Tartışma  
09:45 - 10:15 ARA / POSTER BİLDİRİLER (PS 001 - PS 055) 
Oturum Başkanları:
Dr. Beril Akman, Dr. F. Ayerden Ebinç, Dr. Funda Sağlam
10:15 - 11:00 SALON A SALON B
  SEMPOZYUM SEMPOZYUM
Böbrek Hastalarında RAS Blokeri Tedavisi Böbrek Fonksiyonlarını Değerlendirmek için:
Oturum Başkanları: Dr. Rezzan Ataman, Dr. Saime Paydaş Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Emin Yılmaz, Dr. Asım Örem
10:15 - 10:30 Ne zaman verelim ? Hangi GFR formülü iyidir?
  Dr. Kenan Ateş Dr. Nurhan Seyahi
10:30 - 10:45 Ne zaman vermeyelim ? Unutulan tetkik: İdrar Analizi
  Dr. Ahmet Uğur Yalçın Dr. Müjdat Yenicesu
10:45 - 11:00 Tartışma Tartışma

11:00 - 11:15

ARA
11:15 - 12:00
UYDU SEMPOZYUMU
Hedefe Ulaşmak İçin Tecrübe ve Uzmanlık Buluşuyor:
Olmesartan + Amlodipin
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa ARICI
Konuşmacılar: Dr. Vedat Sansoy, Dr. Giray Kabakçı, Dr. Tevfik Ecder

12:00 - 13:30

 ÖĞLE YEMEĞİ
  SALON A SALON B
13:30 - 14:00 KONFERANS KONFERANS
Birinci Basamakta Hipertansiyon ve Böbrek Hasarı: Ne Yapalım? Nasıl Yapalım? Kronik Böbrek ve Diyaliz Hastalarında HCV ve Tedavisi
Oturum Başkanı: Dr. Gültekin Süleymanlar Oturum Başkanı: Dr. Ali Riza Odabaş
Konuşmacı: Dr. Ahmet Alper Kıykım Konuşmacı: Dr. Salih Ulus Akarca

14:00 - 14:15

ARA
14:15 - 15:00
UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Altın Standart
Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Mustafa Arıcı

15:00 - 15:30

ARA
15:30 - 16:15 SALON A SALON B
  SEMPOZYUM SÖZLÜ BİLDİRİLER (SS 01-SS07)
Hipertansiyonda Direnci Ne Zaman Kıracağız? Oturum Başkanları: Dr. Kübra Kaynar, Dr. Serap Demir
Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Karayaylalı, Dr. Bülent Tokgöz SS-01 Diyalize Girmeyen Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Volüm Kontrolünün Progresyona Etkis
15:30 - 15:45 İlaç uyumu nasıl artırılabilir ? SS-02 Kolekalsiferol'ün (Vitamin D3) renin anjiotensin sistem inhibitörü kullanan diyabetik nefropatili hastalarda albüminüri ve kardiyak morfoloji üzerine etkisi
  Dr. İhsan Ergün SS-03 Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında IL-33 ve ST2 Düzeylerinin İnflamasyon, Vasküler Disfonksiyon ve Kardiyovasküler Olaylar ile İlişkisi
15:45 - 16:00 İlaç dışı tedaviler nelerdir ? SS-04 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastaliğinin İlerlemesinde Toll-Benzeri Reseptörlerin Etkisi
  Dr. Hülya Taşkapan SS-05 Erken Evre Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında Obezite Ve Sol Ventrikül Kütlesi Arasındaki İlişki
16:00 - 16:15 Tartışma SS-06 Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografik Koroner Anjiyografi Sonrası Uzun Dönem Kalıcı Böbrek Hasarı Sıklığı ve Sağkalım ile İlişkisi
    SS-07 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında Arteriyel Sertlik ile Fibulin Düzeyleri Arasında İlişki

16:15 - 16:30

ARA
  SALON A  
16:30 - 17:15 SEMPOZYUM  
  Hemodiyalizde Akut Komplikasyonlar ve Tedavisi  
  Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Özkahya  
  Konuşmacı: Dr. Deren Oygar  
19:00 - 21:00
 AKŞAM YEMEĞİ
  SALON A  
21:00 SOSYAL PROGRAM
  Aşk üzerine bir sohbet: Aşk Delilik midir?
  Konuşmacı: Doç. Dr. Eylem Şahin Cankurtaran
12 Mayıs 2017, Cuma
09:00 - 09:45 SALON A SALON B
  SEMPOZYUM SEMPOZYUM
Tuzla ve Tuzlukla Mücadele Nadir Hastalıklar ve Böbrek
Oturum Başkanları: Dr. Ali Başçı, Dr. Mahmut Yavuz Oturum Başkanları: Dr. Çetin Özener, Dr. Yusuf Oğuz
09:00 - 09:15 Tuz kan basıncını düşürüyor ama mortaliteyi düşürmüyor mu? Hala tanıyamadığımız hastalık: aHUS
  Dr. Serhan Tuğlular Dr. Yaşar Çalışkan 
09:15 - 09:30 Bütün tuzlar aynı mıdır ? Diyette tuzu nasıl azaltalım? FMF'i Direnç gelişince nasıl tedavi edeceğiz?
  Dr. Tanju Besler Dr. Tolga Yıldırım
09:30 - 09:45 Tartışma Tartışma
09:45 - 10:15 ARA / POSTER BİLDİRİLER (PS 056 - PS 110)
Oturum Başkanları:
Dr. Rüya Mutluay, Dr. Elif Arı Bakır, Dr. Garip Şahin, Dr. Funda Sarı
  SALON A SALON B
10:15 - 11:00 KONFERANS KONFERANS
Kan Basıncını Ne Kadar ve Nasıl Ölçüyoruz? Yeterli Diyaliz: Yeni Kılavuzun Yeni Önerileri
Oturum Başkanı: Dr. Semra Bozfakioğlu Oturum Başkanı: Dr. Yılmaz Selçuk
Konuşmacı: Dr. Gülsüm Özkan  Konuşmacı: Dr. Meltem Seziş Demirci

11:00 - 11:15

ARA

11:15 - 12:00

UYDU SEMPOZYUMU
Linagliptin ile Zorlu Yollarda Kolay Çözümler
Konuşmacılar: Dr. Zeynep Oşar Siva, Dr. Tevfik Ecder

12:00 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ
  SALON A SALON B
13:30 - 14:00 KONFERANS KONFERANS
Açlık ve Orucun Hipertansiyona Etkisi Var mı? Acil Servisde Hipertansiyon
Oturum Başkanı: Dr. Zeki Tonbul Oturum Başkanı: Dr. Meltem Pekpak
Konuşmacı: Dr. Tekin Akpolat Konuşmacı: Dr. Nihal Özkayar

14:00 - 14:15

ARA

14:15 - 15:00

UYDU SEMPOZYUMU
Hipertansiyon Tedavisinde Kanıtlar Alışkanlıklara Karşı
Oturum Başkanı: Dr. Yunus Erdem
Konuşmacılar: Dr. Yunus Erdem, Dr. Oktay Ergene

15:00 - 15:15

ARA
15:30 - 16:15 SALON A SALON B
  SEMPOZYUM SÖZLÜ BİLDİRİLER (SS 08- SS14)
  Zararlı Maddeler ve Böbrek
Oturum Başkanları: Dr. Seyhun Kürşat, Dr. Ülkem Çakır
  Oturum Başkanları: Dr. Neval Duman, Dr. Soner Duman SS-08 Hemodiyaliz hastalarında, Serum Selenyum Düzeyi ile Vasküler Kalsifikasyon arasındaki İlişki
15:30 - 15:45 Sigara, alkol ve böbrek
SS-09 Periton Diyaliz Hastalarında Serum Hepsidin-25 Düzeyi Aterosklerozun Belirteçi Olabilir mi?
  Dr. Müge Değer SS-10 Kronik Hemodiyaliz Hastalarinda Sıvı Volüm Durumunun Değerlendirilmesinde Biyoelektriksel İmpedans Analizinin Yeri
15:45 - 16:00 Bitkisel ürünler ve böbrek SS-11 Renal Transplant Alıcılarında Mikofenolat Mofetil İlişkili Diyarede Azatiyopürinin Etkinliği ve Kısa Dönem Takipte Güvenliliği
  Dr. Betül Kalender SS-12 Son Dönem Böbrek Hastalarında Renal Transplantasyon Öncesi ve Sonrası Pulmoner Arter Basınçlarının Değerlendirilmesi
16:00 - 16:15 Tartışma SS-13 Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Nutrisyonel Durum İle Vasküler Kalsifikasyon, FGF-23 ve Fetuin-A Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
    SS-14 Böbrek Vericilerinde Nefrektominin İdrar Angiotensinojen Düzeyine Etkisi: Bir Yıllık İzlem Çalışması

16:15 - 16:30

ARA

16:30 - 17:15

UYDU SEMPOZYUMU
Tip 2 Diyabet Tedavisine Multidisipliner Yaklaşım
Konuşmacılar: Dr. Şevki Çetinkalp, Dr. Ahmet Temizhan, Dr. Mustafa Arıcı
19:00 - 21:00
 AKŞAM YEMEĞİ
21:00 GALA GECESİ
13 Mayıs 2017, Cumartesi
09:00 - 09:45 SALON  A SALON B
  SEMPOZYUM SEMPOZYUM
  Şeytan Üçlüsü: Diyabet - Hipertansiyon - Böbrek Elektrolit Bozuklukları ve Tedavileri 
  Oturum Başkanları: Dr. Caner Çavdar Oturum Başkanları: Dr. Itır Yenerağa, Dr. Siren Sezer
09:00 - 09:15 Diyabet tedavisinde yeniler Sodyum
  Dr. Şevki Çetinkalp Dr. Ender Hür
09:15 - 09:30 Üç olgu ile diyabetik böbrek hastalığında tedavi Potasyum
  Dr. Sedat Üstündağ Dr. Kenan Turgutalp
09:30 - 09:45 Tartışma Tartışma
09:45 - 10:15
ARA
10:15 - 11:00 SALON A SALON B
  KONFERNAS KONFERNAS
  Böbrek, Kalp ve Eklem Arasındaki Kristal: Ürik Asit KBH ve Kemik Mineral Bozuklukları: Yeni Kılavuzun Yeni Önerileri
  Oturum Başkanları: Dr. Oktay Oymak Oturum Başkanı: Dr. Ercan Ok
10:15 - 10:30 Ürik asit, böbrek ve kalp Konuşmacı: Dr. Melda Dilek 
  Dr. Aykut Sifil  
10:30 - 10:45 Gut hastalığı ve tedavisi  
  Dr. Mustafa Özmen  
10:45 - 11:00 Tartışma  

11:00 - 11:15

ARA
11:15 - 12:00
UYDU SEMPOZYUMU
Nasıl Bağlayalım bu Fosforu? Lantanyum Karbonatın Hikayesi
Konuşmacılar: Dr. Mustafa Arıcı, Dr. Kenan Ateş
12:00 - 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 14:00 SALON A SALON B
  SEMPOZYUM SÖZLÜ BİLDİRİLER (SS 15 - SS 18)
  KBH ve Anemi Tedavisi  
  Oturum Başkanları: Dr. Hüseyin Çeliker, Dr. Deniz Aylı Oturum Başkanları: Dr. Mansur Kayataş, Dr. Rahmi Yılmaz
13:30 - 13:45 Eski Dostlar SS-15 Kronik Sitomegalovirus enfeksiyonu periton diyalizi hastalarında arteriyel sertliği arttırır mı?
  Dr. Savaş Sipahi SS-16 Unilateral nefrektomili hastalarda uzun dönem kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi
13:45 - 14:00 Yeni umutlar SS-17 Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında Negatif Sıvı Dengesinin Endotel ve Kardiyak Fonksiyonlara Etkisi
  Dr. Gülay Ulusal Okyay SS-18 Beyaz önlük hipertansiyonu olan hastalarda prediabet varlığı abartılı sabah kan basıncı dalgalanması ile ilişkilidir

14:00 - 14:15

ARA

14:15 - 15:00

UYDU SEMPOZYUMU
Nitrik Oksit, Erektil Disfonksiyon ve Antihipertansif Tedavi
Konuşmacılar: Dr. Sadi Güleç, Dr. Cenk Yücel Bilen

15:00 - 15:30

ARA
15:30 - 16:00 SALON A SALON B
  KONFERNAS SÖZLÜ BİLDİRİLER (SS19 - SS 21)
  Hipertansiyon ve KBH'da Egzersiz: Ne yapılsın Ne yapılmasın?  
  Oturum Başkanları: Dr. Aydın Türkmen, Dr. Yavuz Yeniçerioğlu Oturum Başkanları: Dr. Dilek Torun, Dr. Gülizar M. Şahin
15:30 - 15:45 Hipertansiyon  egzersiz SS-19 Normotansif hasta grubunda revers dipper ve klinik önemi
  Dr. Gülçin Kantarcı SS-20 Sleeve gastrektominin ambulatuvar kan basıncı ve proteinüri üzerine etkiler
15:45 - 16:00 KBH ve diyalizde egzersiz SS-21 Böbrek Nakli Alıcılarında Farklı Kan Basıncı Ölçüm Yöntemlerinin Prognostik Önemi
  Dr. Ali İhsan Günal  

16:00 - 16:15

ARA
16:15 - 17:15 SALON A  
  Ödül Töreni, Gelecek Kongre Dilek ve Temenniler, ve Kapanış  

19:00 - 21:00

 AKŞAM YEMEĞİ
14 Mayıs 2017, Pazar
SAAT SALON A  
09:00 - 10:00 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Diyalizde Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Dr. Kenan Keven
Konuşmacı: Dr. Fatih Kırcelli